Şirket ve Marka Değerleme

Değerden Fiyata

Şirket birleşme, bölünme, satın alma, satış işlemlerinde değerleme ve danışmanlık konularında geniş bilgi birikimi ve tecrübeye sahip uzmanlarımız ile şirketin geçmiş ve mevcut durumunun analizi, durum tespitinin yapılması. Gelecek öngörüleri ile kabul görmüş standartlara göre tüm değerinin ve bölüm değerlerinin tespit edilmesi, değeri arttıran ve azaltan unsurların belirlenip analizi ve raporlanması.
Ayrıca mali tabloları henüz olmayan şirketlerin yapılacak kapasite tespiti, madde balansı yolu ile gider analizi, sektörel araştırma ve analizler ile gelecek öngörüleri yapılarak proforma mali tablolarını oluşturarak değerleme ve raporlama yapılması.

En genel anlamıyla değerleme bir şeyin kıymetini belirlemek amacıyla ilgili nesnenin özellikleri hakkında görüş bildirmektir. Bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin tahmin edilmesi sürecidir.
Bireylerin yaşamları boyunca ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaynakların sınırlı olması, göreli bir karşılaştırmayı zorunlu kılmaktadır. Bu zorunlu karşılaştırma, bireylerin temeli değere dayanan tercihlerini etkileyecek değerleme adı verilen tahmin veya takdir işlemiyle sonuçlanmaktadır.

Değerleme; öncelikle değerlemeye konu kıymetlerin miktarının tespit edilmesi, yani envanterin çıkartılması, envanteri çıkarılmış miktarlarla gösterilen varlıkların, para birimi ile ifadesidir.
Miktarca tespit objektif bir işlemdir. Ancak değer biçmenin sübjektifliği nedeni ile sonucun doğru olabilmesi için yapılacak çalışmada kullanılacak yöntem/yöntemlerinin ve verilerin doğru belirlenmesi gerekmektedir.

Fiyat Değerlemesi

Firma değerlemesi firmanın borç ve öz kaynaklarının cari tutarlarının toplam değerinin bulunmasıdır. Hissedarlar açısından firma değeri, firmanın varlıklarının cari değerinden, borçlarının cari değerlerinin düşülmesi ile bulunan özsermaye değeridir.

Değerleme neden yapılır?

Değer ve Fiyat

Fiyat, alıcı ve satıcının piyasa ile ilgili yeterli bilgiye sahip oldukları ortamda, bir mal veya hizmet için anlaştıkları tutardır. Tanımdanda görüldüğü gibi fiyat değişim değerinin parayla ifade edilmiş biçimidir. Mal ve hizmetlerle para arasında kurulan bir ilişkiyi yansıtmaktadır.

Bu ilişki, alıcı ve satıcı arasında, değeri belirlemeye elverişli koşullarda kurulduğu zaman, objektif olan fiyatı belirlemekte, objektif olarak belirlenen fiyat ise değişim değerini yansıtmaktadır.
Bu noktada, fiyat ve gerçek değer kavramları birbirinden farklıdır.

Çünkü, fiyat, piyasada bir alıcı ile satıcının karşı karşıya gelip ile alım satım işlemi olurken ortaya çıkan değişim değerini ifade eder.

Değer ise ilgili varlığın değerlemesinin yapıldığı ve her türlü bilginin değerleme sürecine dahil edildiği varsayımıyla hesaplanan değerdir. 

Fiyat ile gerçek değer her zaman aynı olmaz. Değerleme süreci bu iki değer ile fiyatı birbirine yaklaştırmak için yapılan faaliyetler bütünüdür.

Bize Ulaşın

Formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
En kısa sürede sizinle iletişime geçiyor olacağız.

İletişim Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz. En kısa zamanda sizle iletişime geçeceğiz.