HECTOR KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1  TARAFLAR
1.1. Satıcı:

Hector Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres: İstiklal caddesi, Beyoğlu İş Merkezi No 187 Kat:2 Beyoğlu | İstanbul Telefon: 0212 936 09 26

E-posta: info@hectorkurumsal.com

MADDE 2  KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3  HİZMETİN NİTELİKLERİ VE FİYATI

3.1 Hizmetin Adı: Yapay Zeka Eğitimi

3.2. ALICI, SATICI’nın web sitesinde bulunan eğitim hizmetlerinin nitelikleri, adetleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ilgili bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini beyan ede

Mesafeli Satış Sözleşmesi 1

MADDE 4  SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

4.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, ALICI’nın, SATICI tarafından sunulan [eğitim hizmetleri] hizmetlerini, SATICI’nın internet sitesi üzerinden online olarak satın alması ve ödemesinin gerçekleşmesi halinde geçerlidir.

4.2. Ödeme Yöntemi

Müşteri, Sözleşme konusu hizmet bedelini, işbu Sözleşme’de sayılan ödeme yöntemleri ile ödeyebilir. Şirket, ödeme yöntemlerinde herhangi bir değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödeme işlemleri sırasında kullanılan kredi kartı, banka kartı gibi araçların güvenliği ile ilgili olarak ilgili araç sağlayıcısı sorumludur. Ödeme işlemleri sırasında Müşteri’nin sağladığı bilgilerin güvenliği için gerekli tüm önlemler alınmıştır.

4.3. Teslimat

Şirket, müşteri tarafından satın alınan eğitim hizmetini, ödeme yapıldıktan sonra dekont olarak alacaktır. Teslimatın gerçekleşmesi, Sözleşme konusu hizmetin alınmasıyla tamamlanmış olacaktır.

MADDE 5  CAYMA HAKKI

5.1. Alıcı, hizmeti satın aldığı tarihten itibaren hizmetin sunumuna kadar geçen süre içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir.

5.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen hizmetin Satıcı’ya geri gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile faturanın aslı iadesi zorunludur.

5.3. Cayma hakkı, hizmetin sunumunun başlaması ile birlikte sona erer.

MADDE 6  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve

Mesafeli Satış Sözleşmesi 2

ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 7  YÜRÜRLÜK

Alıcı, internet sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin Alıcı tarafından okunup kabul edildiğini teyit etmekle yükümlüdür.

Satıcı: Hector Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi