1. Sözleşmenin Konusu

Hector Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket”), kişisel verilerin korunması hakkında Türkiye’de yürürlükte olan KVKK’ya uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi ve kullanımı konusunda aşağıda belirtilen şartlara uymayı taahhüt eder.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirket, başvuru formları aracılığıyla topladığı kişisel verileri, reklam yapmak, iletişim kurmak ve haberdar etmek amacıyla işleyecektir. Veriler süresiz şekilde saklanacaktır.

3. Üçüncü Taraflarla Paylaşım

Şirket, aracı reklam firmaları ile kişisel verileri paylaşabilir.

4. Güvenlik Önlemleri

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri alır. Bu kapsamda, SSL güvenlik önlemleri ve sunucu güvenliği altında veriler güvenli bir şekilde saklanır.

5. Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK kapsamında veri sahipleri, Şirket’in topladığı kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bu verilere erişme, bu verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi veya aktarılmaması konularında haklara sahiptirler.

6. İletişim Bilgileri

KVKK kapsamında kişisel verilerin işlenmesi konusunda Şirket’e her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi aşağıdaki iletişim bilgilerinden iletebilirsiniz:

Adres: İstiklal caddesi, Beyoğlu İş Merkezi No 187 Kat:2 Beyoğlu | İstanbul

E-posta: info@hectorkurumsal.com Telefon::

KVKKGizlilik Sözleşmesi 1

0212 936 10 33

7. Değişiklikler

Şirket, bu gizlilik sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler, Şirket web sitesinde yayınlanacaktır.

8. Yürürlük

Bu gizlilik sözleşmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi süresince geçerlidir. Sözleşmenin herhangi bir maddesinde yapılacak değişiklikler, Şirket web sitesinde yayınlanacaktır. Değişiklikler, yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecektir.

9. Kabul ve Onay

Bu gizlilik sözleşmesini okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz. Şirket, kişisel verilerin korunması konusundaki sorumluluğunu taşıdığını beyan eder.

10. Bu sözleşme HECTOR Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır.