İletişim

HECTOR KURUMSAL YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil  No: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu –422221-5        

Vergi Dairesi ve Sicil No: Beyoğlu Vergi Dairesi 4611074512