İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi, içerik olarak akademik ve kuramsal yönü ağır basmakla birlikte insan ilişkilerine yönelik pratik uygulamaları da kapsamaktadır.

İŞKUR

Aşağıdaki butona tıkladığınızda İŞKUR ‘un resmi web sitesine yönlendirileceksiniz.

Hızlı bilgi artışının, birey, organizasyon ve toplum düzeyinde gerçekleştirdiği dönüşüm gereksinimi ve bu gereksinimin giderilmesi noktasında insan unsurunun anahtar rol oynaması, insan kaynaklarının gelişigüzel yaklaşımların ötesinde, belirli bir disiplin içinde ele alınmasını gerekli kılmaktadır.

İş Analizi ve Personel

İş analizi; belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir. Örgüt yapısının oluşturulması, iş araç ve gereçlerinin dizaynı, işgücü planlaması, personel seçimi ve eğitimi, performans ve iş değerlemesi, işin görevlerine ilişkin belirsizliklerin azaltılması gibi süreçlerin tamamıdır. İş analizi süreci içinde personel hakkında davranışları ile ilgili gözlem yoluyla çeşitli bilgiler edinilir.

İnsan Kaynakları Planlaması ve Personel

Bir organizasyonun gelecekteki personel ihtiyacını tatmin etme ve ihtiyaç duyulacak personelin tam sayısını ve tipini sağlayacak programları planlama sürecine “insan kaynakları planlaması” adı verilir. Bir işletmede ihtiyaç duyulan personelin özelliklerinin önceden tam olarak bilinmesi veya öğrenilmesi zor bir süreci işaret eder. Bu süreç, işletmenin verimliliği ve kârlılığı ile doğrudan bağlantılıdır. İnsan kaynakları planlaması, personel seçimi için işletmelere katkılar sağlar.

Bize Ulaşın

Formu kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.
En kısa sürede sizinle iletişime geçiyor olacağız.

İletişim Formu

Lütfen formu eksiksiz doldurunuz. En kısa zamanda sizle iletişime geçeceğiz.