VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI

 • Veri Sorumlusu

Unvan :  GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres  :  Tomtom Mah. İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi No:187 İç Kapı No:145 Beyoğlu/İstanbul

Mersis No:  0388077446900017

Telefon:  (0850) 360 38 58

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak GALATA ADVİSORS KURUMSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 • Başvuru Şekli

Veri sorumlusu şirketimize yapılacak başvurular Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu’na istinaden aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

 • İmzalı şekilde yazılı olarak
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalamış şekilde elektronik olarak
 • Veri sorumlusu şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılarak
 • info@galatabusinesscenter.com.tr adresine daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılarak
 • Başvuruda Bulunması Gereken Bilgiler

Veri Sorumlusu şirketimize yapılacak başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu gereği zorunludur.

 • Ad, Soyad
 • Başvuru yazılı ise imza
 • T.C. Kimlik Numarası,
 • Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talebin konusu (6698 sayılı yasanın 11 numaralı maddesinde yer verilen haklara ilişkin olması gerekir),
 • Talebe ilişkin bilgi ve belge varsa örnekleri,
 • Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekaletname örneği,
 • Başvuruya Cevap Süresi, Sürenin Başlangıcı

Veri Sorumlusu şirketimize yapılacak başvurulara en kısa süre içerisinde ve en geç otuz gün içerisinde cevap verilir. Veri sorumlusu şirketimize başvuru tarihinin belirlenmesinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki tanımlar dikkate alınır.

 • Yazılı başvurularda, veri sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği tarih
 • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih
 • Verilecek Cevaba Yönelik Ücret

İşlemin maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Buna göre ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Veri sorumlusu şirketimiz Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 30.03.2021 tarihli Kurumumuza Yapılan Şikayetlerin Usul Şartlarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu’nda yapılacak değişikliklere göre işbu esaslara yönelik değişiklik yapma hakkını saklı tutar.